I har en lang mødedag foran jer. Og mange beslutninger, der skal tages. Kickstarter-Gåturen er den mest effektive og positive aktion at forberede jer på netop dét.

Få aktiveret følelsen af at være fyldt med glad energi, og tag hul på dagens program med fysisk og psykisk velvære.

Turen går ad en forhånd fastlagt rute via stier og i terræn. I går i en samlet gruppe, hvor der er plads til indbyrdes samtale. Der kan gives reflekterende spørgsmål/indlæg som optakt til en produktiv dag.

Vælg Kickstarter-Gåturen, når:

Du vil sikre motiverede og handlekraftige mødedeltagere med mental parathed.
Du vil have et aktivt alternativ til den traditionelle mødedag, så I flytter jer – hurtigt – allerede fra morgenstunden.
Varighed: Efter ønske. Som udgangspunkt 20-25 minutter i rask tempo.

Beklædning: Praktiske og komfortable sko – og tøj efter vejret. I får udleveret gode paraplyer, hvis det regner.

Facilitator: Heidi Møller, professional walker og stifter af ’Gå Mig Glad’. Heidi kender området, har gået turen før jer, og planlægger jeres gåtur minutiøst, så den tager højde for forskellige typer deltagere, og passer præcis til det aktuelle gåtur-fokus.