Din #1 kilde til fællesskab og værdiskabende relationer

En af de mest effektive måder at skabe team spirit er via en gåtur. Når I går og taler side om side, bliver hierarki og formaliteter brudt ned, og den spontane samling, der opstår i gruppen, giver en god interaktion.

På Team Building 3.0-Gåturen får I brændstof til at dele hinandens tanker, spørgsmål og den mere tillidsfulde samtale.

Turen går ad en forhånd afprøvet rute i terræn. Der kan lægges tid ind på turen, så I skifter gåven med jævne mellemrum. På den måde får I hver især talt med så mange som muligt i gruppen.

Vælg Team Building 3.0-Gåturen, når:

I vil lære hinanden (endnu) bedre at kende – og også gerne have en særlig oplevelse, som I kan referere til i al den tid, I kommer til at arbejde sammen.
Du vil fremme kammeratskabet mellem kolleger og skabe fundamentet for en større holdånd.
Varighed: 20-25 minutter i jævnt tempo.

Beklædning: Praktiske og komfortable sko – og tøj efter vejret. I får udleveret gode paraplyer, hvis det regner.

Facilitator: Heidi Møller, professional walker og stifter af ’Gå Mig Glad’. Heidi kender området, har gået turen før jer, og planlægger jeres gåtur minutiøst, så den tager højde for forskellige typer deltagere, og passer præcis til det aktuelle gåtur-fokus.